หนึ่งในความสำเร็จของการดูแลน้องเลี้ยงคือ พี่เลี้ยงต้องสามารถพูดคุยและเข้าใจน้องเลี้ยงได้แบบทะลุปรุโปร่ง หา Love Spot ของน้องเลี้ยงให้เจอ เรามาหา 3 ปัจจัยที่พี่เลี้ยงควรสังเกตและวิเคราะห์ตัวตนของน้องเลี้ยงกันค่ะ