หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

มีหลายๆ องค์กรเข้าใจว่า ระบบพี่เลี้ยง มีไว้สำหรับ พนักงานใหม่ หรือสำหรับ On Boarding Program เท่านั้น