เมื่อเรารู้ว่า บุคลิกลักษณะ หรือบุคลิกภาพของเรานั้นเป็น Style ไหน ( D I S C)จะทำให้เราตระหนักรู้ (awareness)และยอมรับ (accept)ในบุคลิกลักษณะของเราสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อรู้แล้วต้องนำมาปรับเพื่อพัฒนา (Adapt)เพื่อให้เราเข้าใจตนเองและคนอื่นสื่อสารได้ดีขึ้น สุข สำเร็จในทุกๆ วัน วันนี้ Page Admin มีเทคนิคในการปรับตัว มาฝากค่ะ