เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะ หลายองค์กรเริ่มเหยียบคันเร่งทำงานตาม action plan ที่วางไว้เมื่อปลายปี ซึ่งก็เริ่มด้วยประชุม ประชุม ประชุมแผนงานระดับหน่วยงาน การมอบหมายงาน ทีนี้ก็รอๆๆๆ รายงานผล