หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในหลายๆ องค์กรให้ความสำคัญกับ การสร้างระบบพี่เลี้ยง เพราะระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์หลายประการ