เป็นเรื่องปกติ เมื่อพนักงานใหม่ เริ่มงานวันแรก ย่อมมีความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น กลัว ว้าเหว่ อยากมีเพื่อน อยากได้คำชี้แนะ ต้องการคำปรึกษา และอีกหลากหลายเหตุผล