วิธีการเรียนหลักสูตรออนไลน์ กับ HRD Mentor สะดวกสบายสุดๆ ด้วยการ เรียนแบบออนไลน์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ง่าย ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมครูผู้สอน และยังสามารถฟังซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าเราจะเข้าใจ ขอเพียงแค่มี internet เท่านั้น นอกจากนี้ทาง HRD Mentor และสามารถติดตาม Facebook และ Youtube Chanel ของ HRD Mentor  เพื่อติดตามความรู้และบทความเกี่ยวกับ HRD ได้ค่ะ

ONLINE TRAINING

หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กร ที่เป็น Competency Based Training หมายถึง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency Model ขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตรงกับการปฏิบัติงานของตน ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์กร


Read More | FREE

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ผ่านรูปแบบการสอนที่เน้นบรรยายแบบสนุกสนานน่าติดตาม รวมถึงเทคนิคการสอนทักษะการสื่อสารจิตวิทยาต่างๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริง และยิ่งไปกว่านี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กับ เทคนิคและหลักการประสานงาน ในรูปแบบใหม่ที่คิดค้นจากประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนในแบบที่สุดพิเศษ


Read More | 2,799.-