เมื่อเรารู้ว่า บุคลิกลักษณะ หรือบุคลิกภาพของเรานั้นเป็น Style ไหน ( D I S C)จะทำให้เราตระหนักรู้ (awareness)และยอมรับ (accept)ในบุคลิกลักษณะของเราสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อรู้แล้วต้องนำมาปรับเพื่อพัฒนา (Adapt)เพื่อให้เราเข้าใจตนเองและคนอื่นสื่อสารได้ดีขึ้น สุข สำเร็จในทุกๆ วัน วันนี้ Page Admin มีเทคนิคในการปรับตัว มาฝากค่ะ

    หนึ่งในความสำเร็จของการดูแลน้องเลี้ยงคือ พี่เลี้ยงต้องสามารถพูดคุยและเข้าใจน้องเลี้ยงได้แบบทะลุปรุโปร่ง หา Love Spot ของน้องเลี้ยงให้เจอ เรามาหา 3 ปัจจัยที่พี่เลี้ยงควรสังเกตและวิเคราะห์ตัวตนของน้องเลี้ยงกันค่ะ

  หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

  เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะ หลายองค์กรเริ่มเหยียบคันเร่งทำงานตาม action plan ที่วางไว้เมื่อปลายปี ซึ่งก็เริ่มด้วยประชุม ประชุม ประชุมแผนงานระดับหน่วยงาน การมอบหมายงาน ทีนี้ก็รอๆๆๆ รายงานผล

ป้าหมายของชีวิตมีหลากหลายมิติ ดังนั้น เป้าหมายที่ชัดเจนเท่านั้น ที่จะผลักดันตัวเราเอง

Leader ที่มุ่งพัฒนาน้องในทีม หลายๆ ครั้ง มักได้ยินน้องๆ มาถามและบ่นหลังจากทราบว่าต้องทำงานเพิ่มเพราะมี Job Assignment

หลายปีก่อน เราอาจเคยได้ฟังหรืออ่านเรื่องราวของ ทฤษฎีปลาฉลาม ของชาวประมงญี่ปุ่นเรื่องย่อสั้น ๆ ก็คือ เมื่อชาวประมงญี่ปุ่น