เมื่อเรารู้ว่า บุคลิกลักษณะ หรือบุคลิกภาพของเรานั้นเป็น Style ไหน ( D I S C)จะทำให้เราตระหนักรู้ (awareness)และยอมรับ (accept)ในบุคลิกลักษณะของเราสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อรู้แล้วต้องนำมาปรับเพื่อพัฒนา (Adapt)เพื่อให้เราเข้าใจตนเองและคนอื่นสื่อสารได้ดีขึ้น สุข สำเร็จในทุกๆ วัน วันนี้ Page Admin มีเทคนิคในการปรับตัว มาฝากค่ะ

A-D-A-P-T Techniques

A-Analyse วิเคราะห์หา pain point/problemsที่เรามีต่อใครซักคนซึ่งกระทบต่องานหริอการใช้ชีวิตซึ่งเราเองมีเป้าประสงค์ต้องการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อลดหรือป้องกันปัญหาให้เราทำงานง่ายขึ้น สบายใจขึ้น

D-Design ออกแบบผลลัพธ์เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราจะมีพฤติกรรมดีขึ้นDream ที่อยากให้เกิดผลลัพธ์ที่วาดหวังไว้เป็นอย่างไรจะกำหนดเป็นเป้าหมายเป็น action plan ที่จะลงมือทำให้โฟกัสในการพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น

A-Act ลงมือทำเราควรกำกับตัวเองว่าเราจะลงมือทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็น IDPs : แผนพัฒนาตนเองจะทำการฝึกฝืนปรับพฤติกรรม เช่น

– เปิดมุมมองใหม่ของตนเอง

– ปรับวิธีการสื่อสารทั้งการพูดและท่าทางให้สอดคล้องแต่ละสไตล์

– ปรับแนวทางการทำงานร่วมกันใหม่

– ตั้งสติให้ทัน เมื่อต้องรับมือกับคนต่างขั้ว เช่น ไม่รีบตัดสินเข้าใจตัวตน ฟังเชิงลึกมากขึ้น

P-Practice ฝึก ฝึก ฝึก..เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกเมื่อเราอยู่ระหว่างการปรับพฤติกรรมจะพบว่าความพยายามของเรานั้นอยากจะยกป้าย “ไม่ชิน””ไม่ไหวแล้ว” ซะเหลือเกินเพราะบางวันก็โอเคบางวันก็ไม่โอเคหากเราเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายอยากหลีก อยากหนี อคติก็คงต้องกลับมาทบทวนความต้องการที่แท้จริงของเราในขั้นตอน D : Design อีกครั้งจร้า

T-Talent ความสามารถพิเศษการที่เราพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเราจะค้นพบพรสวรรค์บางเรื่องในอนาคตก็จะกลายเป็นจุดแข็งทำให้เราอ่านคนออก บอกคนได้เป็นคนเก่งในหลายๆ ด้านมากขึ้น

อย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปทดลองนะคะแค่เริ่มต้นด้วย mindset ว่า”ปรับคนอื่นอาจจะทำได้ยากแต่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนจะทำให้เราก้าวข้ามปัญหานี้ได้..ชัวร์”