ลักษณะคอร์สเรียน

หากท่านเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการประสานงานหรือมีใจรักในการบริการที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสาร คอร์สเรียนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารประสานงาน ที่จะทําให้ผู้เรียนได้ทั้งงานและใจคนกับ อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์ นักพัฒนาองค์กรชื่อดัง ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนําต่างๆ มากมาย

ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ผ่านรูปแบบการสอนที่เน้นบรรยายแบบสนุกสนานน่าติดตาม รวมถึงเทคนิคการสอนทักษะการสื่อสารจิตวิทยาต่างๆ ที่จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริง และยิ่งไปกว่านี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กับ เทคนิคและหลักการประสานงาน ในรูปแบบใหม่ที่คิดค้นจากประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนในแบบที่สุดพิเศษ ซึ่งผู้เรียนสามารถทําเข้าใจได้ง่ายและไปใช้ได้จริงในการปฎิบัติ สําหรับคอร์สเรียนนี้ จะพาผู้เรียนไปเรียนรู้ หลักการสื่อสารที่ทรงพลัง เรียนรู้การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อนําไปสู่การประสานงานที่ดี (DISC Model) และเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่สร้างผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ และนําไปปรับใช้ในการทํางานของผู้เรียนจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ นอกจากนี้แล้ว ในคอร์สนี้ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้ กระบวนความคิดเพื่อสื่อสารประสานงานที่สร้างผลลัพธ์ที่ดี หรือการหลบหลีกเลี่ยงหลุมพรางการสื่อสารเพื่อการประสานงานและสร้างสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ ความต้องการและความคาดหวังของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของการประสบความสําเร็จในการประสานงาน

หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจว่าการเป็นผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเป็นได้เพียงแค่เรียนรู้หลักการเทคนิคกับมืออาชีพ และอาศัยการฝึกฝนที่เหมาะสมผู้เรียนก็สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานของตนเองได้ท้ายที่สุด ผู้เรียนจะสามารถสร้างทักษะการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพได้รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคหลักการต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับการทํางานของตนเอง ซึ่งจะสามารถทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ และมีทักษะการประสานงานอย่างมืออาชีพ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม

  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  • หูฟัง และสถานที่ที่เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ และจัดการวิธีประสานงานกับคนต่างวัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนําแนวทางของการสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์
  • เพื่อเสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร ประสานงานที่ดีทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเทคนิค วิธีการ และแนวทางการตรวจสอบรูปแบบการสื่อสาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่จะประสานงานด้วย เพื่อพัฒนากระบวนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้

  • ผู้ที่ทํางานด้านการประสานงาน การขาย การบริการ ดูแลต้อนรับ
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น


บทที่ 1

เทคนิคการสื่อสารประสานงาน ให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน

03:22

บทที่ 3

ความจริงของมนุษย์ในการสร้างสัมพันธ์ต่อกัน

02:24

บทที่ 4

การสื่อสารระหว่างบุคคล

02:11

บทที่ 5

ช่องทางในการสื่อสาร

03:32

บทที่ 6

การรับรู้ที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไป

03:50

บทที่ 7

กรอบแนวคิดในการสื่อสารระหว่างบุคคล

03:46

บทที่ 8

ข้อคิดเพื่อการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ

06:32

บทที่ 9

เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

02:49

บทที่ 10

ทักษะการฟังที่ประทับใจ

04:27

บทที่ 11

รู้จักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่การประสานงานที่ดี

06:44

บทที่ 12

บุคลิกภาพ D การวิเคราะห์และวิธีการสังเกตอย่างง่าย

04:46

บทที่ 13

บุคลิกภาพ I การวิเคราะห์และวิธีการสังเกตอย่างง่าย

05:03

บทที่ 14

บุคลิกภาพ S การวิเคราะห์และวิธีการสังเกตอย่างง่าย

05:17

บทที่ 15

บุคลิกภาพ C การวิเคราะห์และวิธีการสังเกตอย่างง่าย

05:18

บทที่ 16

เข้าใจความหมายของการประสานงาน

01:51

บทที่ 17

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อประสานงาน

04:07

บทที่ 18

ประโยชน์ของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

04:24

บทที่ 19

คุณสมบัติของผู้ประสานงานที่ดี

04:24

บทที่ 20

ขั้นตอนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

11:32

บทที่ 21

สื่อสารการประสานงานบนพื้นฐานการเข้าใจงานตนเอง เพื่อนร่วมงานและลูกค้า

04:40

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด

cialis 100 mg