หนี่งเรื่องสำคัญที่พี่เลี้ยง ควรรู้เพื่อจะดูแลน้องใหม่ได้ดี คือ น้องใหม่ที่มาร่วมงานกับองค์กรแบกความรู้สึกอะไรมาด้วยตอนเข้ามาทำงานวันแรกในฝ่ายงานของเรา

ความคิด ความรู้สึกของน้องใหม่เมื่อเริ่มงานช่วงแรกๆ

 • กลัว
 • อื่นๆ
 • หว้าเหว่
 • อยากได้ชี้แนะ
 • ต้องการคำที่ปรึกษา

ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวังของน้อง

เมื่อน้องใหม่แบกความกังวลมาเยอะแยะมากมาย ความคาดหวังของน้องจึงต้องการจะได้รับการปฏิบัติจากพี่ๆ

 • น้องใหม่อยากปรับตัวให้เข้ากับองค์กร หัวหน้า เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้เร็วที่สุด ดังนั้น น้องใหม่จึงอยากมีใครซักคนที่จะดูแล ช่วยเหลือ ตอบคำถามต่างๆ ได้
 • น้องใหม่อยากพ้นทดลองงาน ดังนั้น น้องใหม่ จึงอยากให้มีใครซักคนที่จะคอยสอนงาน ชี้แนะ อธิบายรายละเอียดงานและให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาตนเอง
 • น้องใหม่มักจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ สวัสดิการหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลด้าน HR รวมทั้ง การประสานงานติดต่อภายในฝ่ายงานและต่างฝ่ายงาน จึงอยากหาแหล่งข้อมูลและมีใครซักคน แนะนำข้อมูลที่ถูกต้องต้องได้

มองต่างมุม พี่เลี้ยงเองก็มี ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวังในฐานะพี่เลี้ยงเช่นกัน พี่เลี้ยงมักแอบมีความคาดหวังว่าจะได้จะเจอน้องเป็นอย่างไร

 • น่ารัก
 • นิสัย
 • พูดจาดี
 • อ่อนน้อม
 • ตั้งใจพัฒนาตนเอง
 • อื่นๆ

 พี่เลี้ยงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อตอบสนองความคาดหวังของน้องใหม่ได้ ?

 • บุคลิกน่าเชื่อถือ
 • มีความรู้ในงาน
 • เตรียมแผนสอนงานให้น้องได้
 • สอนงานและวัดผลการสอนงานได้
 • มีวิธีการที่สร้างความไว้วางใจระหว่างกันได้

เมื่อต่างฝ่ายต่างมีความคาดหวังระหว่างกัน องค์กรจึงควรกำหนดแนวทางการสนองความคาดหวังนี้ให้ได้อย่างราบรื่น โดยสนับสนุนทุกๆ ปัจจัยที่จะทำให้ลดช่องว่างความคาดหวังที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการพี่เลี้ยง