เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะ หลายองค์กรเริ่มเหยียบคันเร่งทำงานตาม action plan ที่วางไว้เมื่อปลายปี ซึ่งก็เริ่มด้วยประชุม ประชุม ประชุมแผนงานระดับหน่วยงาน การมอบหมายงาน ทีนี้ก็รอๆๆๆ รายงานผล


ขอฝากมุมคิด … สิ่งหนึ่งที่บทบาทของหัวหน้าควรทำเพื่อบริหารผลงานลูกทีม เพื่อให้งานได้ผล คนได้ใจ คือ

1. หัวหน้าควรเตรียมข้อมูลเชิง Fact Management ผลประเมินปลายปี/เป้าหมายงานในปี 2561 ของพนักงานในทีมทุกคน (เป้าฝ่าย/เป้ารายบุคคล)

2. กำหนดตารางเวลาที่จะพูดคุยกับลูกทีมรายบุคคลทุกคน ขอย้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรจะ “ทุกคน” หัวหน้าควรใส่ใน google calendar / Diary / ตารางแผนงาน และตัวหัวหน้าเองก็ควรมีการวัดผลตนเองด้านการบริหารเวลาในฐานะ Leader ด้วย

3. พูดคุยกับลูกทีมบรรยากาศแบบเป็นกันเอง (informal) แต่ scope หัวข้อที่สื่อสารอยู่ในวาระที่เป็นทางการ (formal) หัวหน้าควรพูดคุยเข้าเนื้อหาอะไรบ้าง ? เบื้องต้นโพสต์นี้ ขอเริ่มที่ข้อ 1 ก่อนนะคะ


.

1. Goal Setting / KPIs

1.1 ทักทาย เปิดใจ เปิดโอกาสให้ทีมงานได้พูดถึงความรู้สึก ความคาดหวังหรือเป้าหมายงานที่พนักงาน plan ไว้เมื่อเริ่มต้นปี โดยหัวหน้าให้เวลา รับฟัง อย่างตั้งใจด้วยทัศนคติเชิงบวก


1.2 เมื่อรับรู้สถานะของทีมงานแล้ว หัวหน้าจึงค่อยพูดถึงความคาดหวังในผลงาน ใส่ mode ชื่นชมและให้ข้อตักเตือนไปได้ด้วยในทุกๆ งานที่วางแผนร่วมกัน


1.3 ตั้งข้อกำหนดร่วมกัน ในการหาแนวทางรวบรวมผลงานให้ทีมงานนำมาใช้ในการนำเสนอผลงาน จะเป็นการส่วนตัวหรือในที่ประชุมฝ่าย

ติดตามครั้งต่อไปนะคะ จะมานำเสนอแนวทางการสื่อสารของหัวหน้า เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติของลูกทีมกันค่ะ

#พีรดา รุธิรพงษ์
#Performance Feedback